OFERTA EDUCAŢIONALĂ – ANUL ŞCOLAR 2018-2019

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI TEHNIC PROFESIONAL

Nr.

crt.

Nivel

Filieră

Profil/Dome-

niul

Specializare/calificare profesională

Nr. clase

Nr. e-levi

 

 

 

 

 

 

 

1

Secundar inferior (Gim nazial)

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretică

Real

Ştiinţe ale naturii

IX A      1

29

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tehnologi că

Servicii/ Turism şi alimentaţie

 

IXB

1

29

 

3

 

Resurse naturale şi protecţia mediului/Agricultură

 

IX C

1

25

 

4

 

IXD

1

26

 

5

Tehnic/Mecanică

 

IXE

1

29

 

6

Tehnic/ Industrie textilă şi pielărie

 

IXF

1

 27

 

7

Secundar superior (Li

ceal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretică

Real

Ştiinţe ale naturii

XA

1

25

 

8

Tehnologi că

Servicii/ Turism şi alimentaţie

Alimentaţie

XB

1

25

 

9

Alimentaţie

XC

1

26

 

10

Resurse naturale şi protecţia mediului/Agricultură

Agricultură

XD

1

18

 

11

Teoretică

Real

Ştiinţe ale naturii

XIA

1

30

 

12

Tehnologică

Servicii/ Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

XIB

1

28

 

13

Tehnician gastronomie

XIC

1

28

 

14

Tehnician gastronomie

XID

1

25

 

15

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician horticultor

XI E

1

15

 

16

Teoretică

 

Real

 

Ştiinţe ale naturii

 

XIIA

 

1

 

28

 

17

 

Tehnologică

Servicii

Tehnician în gastronomie

XIIB

1

23

 

 

 

18

 

Resurse naturale şi protecţia mediului

 

Tehnician horticultor

XIIC

1

22

 

19

Tehnic

Tehnician în industria textilă

XIID

1

28

 

Tehnic

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

 

 

Şcoala Profesională

Nr. crt.

Domeniul

Calificarea profesională

Clasa

Nr. cl.

Nr. elevi

1

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner produse textile

X F

1

16

2

Mecanică

Mecanic agricol

X E

1

23

3

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner produse textile

XI F

1

23

4

Mecanică

Mecanic agricol

XI G

1

26