Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)

 

 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

 

Schema de Granturi  pentru Licee

 

Beneficiar:  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA

 

Titlul subproiectului: Bucurie, Atitudine, Competență (BAC)

 

Acord de grant nr. 887/13.10.2020

 

Nr.2051 din data de 14.05.2021

 

Vorona, 17.05.2021

 

 

 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire

 

 

 

Pachet 1 - Călătorie și cunoaștere:

 

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) la excursie:

 

Lot 2. Achiziție cazare elevi (participanți) la excursie

 

 

 

 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

 

 

 

  1. 1.       Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

 

Pachet 1 - Călătorie și cunoaștere:

 

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) la excursie:

 

-          Masă caldă seara (cina): 49 de porții (vineri și sâmbătă), respectându-se regulile de distanțare fizică impuse de pandemie + 49 porții hrană rece (duminică).

 

Lot 2. Achiziție cazare elevi (participanți) la excursie

 

-          Cazarea se va face în camere de 2, 3, 4 paturi, cu mic dejun inclus,  respectându-se regulile de distanțare fizică impuse de pandemie.

 

 

 

2.        Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

 

 

 

3.        Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:

 

Adresa: :  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, LOC. VORONA, JUD. BOTOȘANI

 

Telefon/Fax:0231588656

 

E-mail: grscolar_vorona@yahoo.com

 

Persoană de contact: PENCIUC SIMONA

 

 

 

4.        Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. Oferta câștigătoare va fi trimisă în original la data executării serviciilor.

 

 

 

5.        Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 24.05.2021, ora 18. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

 

 

 

6.        Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

 

 

 

 

 

7.        Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

 

 

 

8.        Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

 

 

 

9.        Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele  tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA .

 

 

 

10.      Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

 

 

 

Responsabil achiziții,

 

Contabil, Penciuc Simona

 

 

 

 


 

 

 

 

Anexa  

 

Termeni şi Condiţii de Prestare

 

Achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire

 

 

 

Pachet 1. Călătorie și cunoaștere:

 

-          Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) excursie

 

-          Lot 2. Achiziție cazare (participanți)  elevi

 

Sub-proiect: Bucurie, Atitudine, Competență (BAC)

 

Beneficiar: :  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA

 

Ofertant: ____________________

 

 

 

1.            Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

 

               

 

Nr. crt.

(1)

Denumirea serviciilor

(2)

Cant.

(3)

Pret unitar

(4)

Valoare totala fără TVA

(5=3*4)

TVA

(6=5* %TVA)

Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

1.

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) excursie

147

 

 

 

 

2.

Lot 2. Achiziție cazare elevi (participanți) excursie

98

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

2.            Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

 

 

 

  1. 2.       Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult 4 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului program: [a se completa de către Ofertant]
  2. 3.        

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

1.

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) excursie

147

 

2.

Lot 2. Achiziție cazare elevi (participanți) excursie

98

 

 

 

 

 

 

  1. 4.       Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 5.       Specificaţii Tehnice:

 

(de inserat specificațiile tehnice aferente serviciilor de instruire sau alte servicii, în afara celor de consultanță):

 

A. Specificații tehnice solicitate

 

B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) excursie

 

 

Se va asigura cina participanților (49 de porții) la excursie, constând într-o masă caldă ce include tipuri diferite de carne – porc/pasăre/vită, la care se adaugă garnitură din cartofi/varză/orez/fasole/mazăre/diferite legume (amestec mexican) și  pâine/specialități de panificație.

Pachetul pentru hrana rece va consta dintr-un sendviș compus din  pâine, cașcaval/brânză topită, mușchi file/piept de pui/salam de calitate superioară, legume (roșii, ardei gras), gramaj de aprox. 300 grame.

 

Gramajele și sortimentele de mâncare trebuie să respecte normativele în vigoare, asigurându-se:

 - necesarul fiziologic pentru activitățile la care urmează să participe elevii din grupul țintă în cadrul activității din proiectul ROSE;

- asocierea corectă a alimentelor și a preparatelor din structura meniurilor;

- ordonarea rațională a preparatelor în structura meniurilor etc.

Prestatorul se va asigura că mâncarea este caldă în momentul servirii, iar calitatea produselor servite este la un standard ridicat (exclusiv produse agro - alimentare proaspete, în termen de garanție).

 

- Meniul să conțină alimente asociate care însumate să aibă o valoare energetică în jurul a 1000 - 1100 de Kcalorii iar conținutul lor nu trebuie să depășească:

grăsimi – 20g/100gprodus

   zahăr -15 g/100gprodus

   sare – 1,5g/100gprodus

 

Servirea mesei se va face în condiții de igienă maximă, în veselă de ceramică/ porțelan/ sticlă (cești, farfurii, pahare) și tacâmuri pentru toți participanții la această activitate.

De asemenea se vor respecta regulile de distanțare fizică impuse de pandemie.

 

Lot 2. Achiziție cazare elevi (participanți) excursie

 

Se va asigura cazarea grupului de participanți (49 de persoane) 2 zile consecutive, în camere cu 2, 3, și 4 paturi. Cazarea trebuie să conțină și micul dejun.

 

Cazarea se va face în camere curate, dezinfectate, aerisite,  confortabile, prevăzute cu lenjerie curată, prevăzute cu o baie la cel mult 4 persoane.

De asemenea, suprafața acestora trebuie să asigure distanțarea fizică necesară impusă de regulile din perioada de pandemie.

 

- Camerele trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber - uși, ferestre, care să permită ventilația naturală.

- Iluminatul natural în camere trebuie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială.

-  Ventilația naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului interior prin asigurarea următorilor parametri:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;

- ventilația în baie trebuie asigurată prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui spațiu de 1 cm sub ușile interioare;

- suprafața părții mobile a ferestrei din cameră trebuie să respecte proporția minimă de 1/20 din suprafața podelei.

Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura  în funcție de destinația încăperii:

a)      baie și W.C. - 22°C;

b)       dormitoare - 20°C.

Băile și W.C.  trebuie prevăzute cu produse de igienă personală:

-          Hârtie igienică

-          Săpun/șampon

-          Prosoape

 

 

Micul dejun trebuie să conțină alimente asociate care însumate să aibă o valoare energetică în jurul a 1200 - 1300 de Kcalorii iar conținutul lor nu trebuie să depășească:

grăsimi – 20g/100gprodus

zahăr -15 g/100gprodus

sare – 1,5g/100gprodus

De  asemenea, trebuie să conțină obligatoriu o băutură caldă: ceai/cafea/lapte.

 

Servirea mesei se va face în condiții de igienă maximă, în veselă de ceramică/ porțelan/ sticlă (cești, farfurii, pahare) și tacâmuri pentru toți participanții la această activitate.

De asemenea se vor respecta regulile de distanțare fizică impuse de pandemie.

 

 

 

 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

 

Semnătură autorizată___________________________

 

Locul:

 

Data: