Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona este principalul furnizor pe piaţa muncii calificate, pentru nivelele 1, 2 şi 3 de calificare în: profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii; profilul/domeniul: resurse naturale/agricultură, servicii/turism şi alimentaţie, tehnic/mecanică, tehnic/textile pielărie pentru unităţile economice din zona  ocupaţională 9 a judeţului Botoşani.

Viziunea şcolii rezultă din analiza contextelor naţional şi regional, astfel că unitatea noastră şcolară  îşi propune să-şi consolideze statutul de centru de formare profesională iniţială,în domeniile menţionate, în regiunea Sud-Est.

       Misiunea acestei organizaţii şcolare este aceea de a răspunde prompt şi calitativ nevoilor de formare profesională iniţială a elevilor, pornind de la valorile cheie ale furnizorului de formare: organizarea permanentă şi responsabilă a demersului didactic din perspectiva egalizării şanselor, asigurarea pentru toată comunitatea, a accesului la programele educaţionale la dimensiuni europene şi reducerea deficitului de competenţe pe piaţa muncii.

 Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt”se află în sud-estul judeţului Botoşani şi deserveşte atât populaţia şcolară din zona ocupaţională 9 Botoşani,  cât şi din comunele limitrofe acestei zone, Curteşti şi Cristeşti.

Liceul Tehnologic a luat naştere prin transformarea Şcolii coordonatoare Vorona, de 10 ani, în liceu în 1990 şi apoi, în Grup Şcolar Industrial în 1991. În 2003,  unitatea noastră şcolară şi-a schimbat denumirea în Grupul Şcolar „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

În prezent, Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” este singura unitate şcolară cu personalitate juridică din comuna Vorona, având arondate alte 8 unităţi şcolare (şcoli I-VIII şi grădiniţe) structuri, după cum urmează

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Localitatea

Tipul unităţii

1

Liceul tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

Vorona

Primar, gimnazial şi liceal

2

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Vorona

Vorona

Primar şi gimnazial

3

Şcoala Gimnazială „Laca Arbore” Vorona-Mare

Vorona-Mare

Primar şi gimnazial

4

Şcoala Gimnazială „Raluca Iuraşcu” Joldeşti

Joldeşti

Primar şi gimnazial

5

Şcoala Gimnazială  „Alexandru Cel Bun” Icuşeni

Icuşeni

Primar şi gimnazial

6

Şcoala Primară „N. Iorga” Poiana

Poiana

Primar şi gimnazial

7

Grădiniţa cu program normal nr.3 Vorona

Vorona

Preşcolar

8

Grădiniţa cu program normal  nr. 1 Vorona Teodoru

Vorona Teodoru

Preşcolar

9

Grădiniţa cu program normal nr.2 Joldeşti

Joldeşti

Preşcolar