Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate neocupate în vederea organizării concursurilor de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conform OMEN nr. 4959/02.09.2013.

 

Unitatea de învăţământ

Postul/disciplina

Nr. posturi/catedre vacante/rezervate neocupate

Nr. ore răzleţe

Observaţii

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

educatoare

1

 

 

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

DSP turism şi alimentaţie

1

 

 

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

PTP turism

2

 

 

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

PTP textile

 

10

 

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

Informatică

1

 

 

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona

Educaţie plastică

1